برچسب‌های استفاده شده

نیرو محرکه

موتور گازی گونه‌ای از موتور سیکلت‌های کم قدرت بوده که همانند دوچرخه دارای پدال برای کمک به حرکت است که البته با پیشرفت تکنولوژی امروزه شاهد مدل‌های بدون پدال آن نیز هستیم. یکی از این
ادامه مطلب ...